Welkom

“Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.”

– Kahlil Gibran, 1883-1931

Verliezen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Ze zijn de prijs die we betalen voor de mogelijkheid om ons te kunnen hechten en ergens waarde aan toe te kennen: een basisvoorwaarde voor bestaan. Verliezen doen zich voor in alle levensfasen van de mens en kunnen rouw tot gevolg hebben. We rouwen om een dierbaar persoon die is overleden, het verlies van onze baan, een miskraam, een beëindigde relatie, een verloren gegaan ideaal of toekomstperspectief.

Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende verschijningsvormen. Het kan vragen over zin- en betekenis(geving) oproepen, leiden tot gevoelens van somberheid en ontwrichting, fysieke spanningsklachten geven en veranderde behoeften tot gevolg hebben. In al deze gevallen worden we teruggeworpen op onszelf en is het hard werken om, met behulp van onze omgeving en de mensen om ons heen, het verlies te dragen en te integreren in ons eigen levensverhaal.

In dit ‘op verhaal komen’, kan het helpend zijn om aanvullende therapeutische begeleiding in te schakelen. Samen doorlopen we het proces van verbinden met het veranderde leven: een belangrijke voorwaarde voor herstel. Ik kijk met je mee, ondersteun en verhelder bij het vinden van een eigen antwoord op het geleden verlies. Zodat je, vanuit heelheid en met inachtneming van je levensverhaal, verder kan.

Bekijk mijn begeleidings-, cursus- en trainingsaanbod >